M/S Trønderbas


M/S TRØNDERBAS er en kombinert snurper og tråler som fisker etter pelagiske fiskearter i Nordsjøen, vest av de britiske øyer, Norskehavet, ved Island/Jan Mayen og i Barentshavet og langs norskekysten.

BYGGET I 1999


SNURPER/TRÅLER


15 / 19 KNOP


68,25 x 14 METER

M/S Trønderkari


M/S TRØNDERKARI er en kombinert kystnot/snurrevad/tråler som halvparten av året driver stavsildfiske utenfor Trøndelags- og Nordlandskysten. Resten av året drives fiske etter sei, lodde og NVG-sild utenfor kysten av Nord-Norge.

BYGGET I 2002


KYSTNOT/SNURREVAD/TRÅLER


15 / 19 KNOP


33,95 x 9,4 METER