Ivan Ulsund AS har en historie spekket med båter, der de har vært medeier i 20 fiskebåter siden 1939. Ivan Ulsund drev også med fraktefart og hadde på det meste 4 fartøyer i drift. Fraktevirksomheten foregikk fra 1967 til midt 80-tallet og var ingen økonomisk suksess. Om vi også tar med at sønnene til Ivan – Svein, Tore, Bernt Ivar og Bjørnar, har vært involvert i ulike fartøyprosjekter, snakker vi om en familie med 25-30 fiskebåter «på samvittigheten» siden 1939.

I dag er M/S «Trønderbas» flaggskipet i rederiet. Dette er et vel 68 m langt havfiskefartøy, som kan fiske både med ringnot og trål etter artene sild, makrell, hestemakrell, havbrisling, lodde, vassild og kolmule.

«Brusøyskjær»

Ivan Ulsund ble født i 1921 i Austafjord i Vikna kommune tre mil utenfor Rørvik. Sin første båt kjøpte han i 1939 – M/S «Alken» på 30 fot, og den markerer også starten på rederiet. Senere fulgte M/S «Magne», en kravellbygd kutter bygd i 1930. Den ble forlenget fra 44 til 52 fot og ble satt inn i notfiske etter sild. I 1959 kontraherte han sitt første nybygg, en dorrysnurper på 80 fot. Den fikk navnet «Brusøyskjær» og kostet den svimlende sum av 425.000 kroner. Mange mente at Ivan hadde tatt seg vann over hodet, men Ulsundkarene gjorde skeptikerne til skamme. «Brusøyskjær» ble en lykkebåt for eier og mannskap og var hyppig omtalt i lokalavisene på grunn av gode fangster og store sildekast. På mange måter kan vi si at «Brusøyskjær» la grunnlaget for Ulsund-rederiets videre ekspansjon. Fartøyet var forøvrig snurper nummer 4 i Norge som fikk montert kraftblokk, i 1963.

60-tallet var en gullalder i sildeflåten, også for Ulsund-rederiet. I 1964 kjøpte han snurperen «Strømegg» på 31 meter fra Hitra. Prisen var 1 million kroner. Den lastet 2000 hl og ble et viktig tilskudd til rederiet. Året etter kjøpte rederiet enda en snurper – M/S «Ocean Senior», også den målte 31 meter. Frem til 1970 hadde rederiet tre store snurpere, da «Brusøyskjær» ble leid ut til brødrene Herlof og Kåre Bondø. Året etter ble båten solgt. «Strømegg» ble solgt til Danmark i 1972.

Tragiske forlis og første «Trønderbas»

1966 ble et økonomisk kronår for Ulsund-rederiet. «Brusøyskjær», «Strømegg» og «Ocean Senior» brakte på land hele 157.000 hl sild, lodde og makrell til en førstehåndsverdi på 4,5 millioner kroner! Det var langt mer enn båtene hadde kostet til sammen.

25. mars 1966 skjedde forøvrig den verste ulykken i rederiets historie da «Ocean Senior» ble brukket ned på Lopphavet utenfor Finnmark og sank i løpet av et par minutter. To av mannskapet på 12 omkom.

Ivan Ulsund gikk umiddelbart i gang med å bygge en ny båt, «Trønderbas», som ble overlevert 22. februar 1967. Båten var blant de største i landet og hadde en lastekapasitet på hele 6.000 hl. Besetningen var 14 mann, og prislappen lød på 3 millioner kroner. Men igjen skulle rederiet bli rammet av ulykke. Kl 08.55 15. januar 1970 sank båten ca. 120 sjømil vest for Hvide Sande på vei inn til Kristiansand med halv last.

Som ny «Trønderbas» kjøpte Ivan Ulsund en 20 år gammel hvalfangstbåt. Etter ombygging ble båten overlevert i oktober 1971. Den målte 64 meter og lastet 14.000 hl. Dermed var «Trønderbas» størst i landet. Allerede i februar 1972 kunne rederiet melde om norsk rekord i føringskvantum da «Trønderbas» landet 12.500 hl lodde på Møre. Vinterloddefisket 1973 kunne avsluttes med totalkvantum på 102.000 hl som var bestenotering det året. I 1976 hadde forøvrig «Trønderbas» igjen størst loddekvantum i Norge med 153.000 hl sommerlodde (vinterlodde: 130.000 hl).

1986-87 ble begivenhetsrike år for familien da Ivan, Bernt Ivar og Bjørnar Ulsund først kjøpte ringnotsnurperen «Torsver» som målte 46 meter og hadde konsesjon på 7.000 hl. Så kontraherte rederiet i rask rekkefølge to nye fartøyer – en skjelltråler på 33 meter til 27 millioner kr fra Moen Slip i Kolvereid og en nykonstruert ringnotsnurper og fabrikkskip til 63 millioner. Eierselskapet fikk navnet Trønderbas AS. Den skulle erstatte «Trønderbas» og «Torsver». «Torsver» Ble solgt i november 1987 til England og konsesjonen ble overført til «Trønderbas».

Skjelltråleren fikk navnet «Polar Harvester og ble ingen suksess. Båten ble ombygget til reketråler, heller ikke det ble noe særlig lukrativt og i 1992 ble båten solgt til Færøyene. To år tidligere hadde rederiet også solgt «Varberg».

Den fjerde «Trønderbas» ble sjøsatt i Polen like før jul i 1987 og slept til Brattvåg på Sunnmøre for innredning. Båten målte 60 meter og ble rederiets nye flaggskip. Siste halvdel av 80-tallet og de første årene på 90-tallet var en tung periode for rederiet som for ringnotnæringen generelt. Fra 1987 til 1993 hadde rederiet 7 vanskelige år. Høyt rentenivå og dårlige priser på pelagisk råstoff tok seg dårlig ut i regnskapene. Det førte til at Rederij Samenwerking BV i Holland kom inn på eiersiden i M/S «Trønderbas» – et selskap Ulsund rederiet hadde samarbeidet med i mange år. Men så snudde det, og siden 1994 har de fleste kurver pekt oppover.

Nye investeringer

Da den nye enhetskvoteringen for ringnot kom i 1997, slo Ulsund-rederiet til med en gang. Sammen med «Selvåg Senior» kjøpte rederiet M/S «Klaring», og delte konsesjonen i to. Denne operasjonen, som økte basiskvoten til «Trønderbas» fra 450 til 650 tonn, kostet 14,5 millioner kroner. Tanken om en ny båt dukket også opp, og i juli 1999 kom den femte «Trønderbas», en kombinert tråler og snurper til 115 millioner kroner. Den måler 68,3 meter og laster 1.800 tonn. Eierskapet er fortsatt Trønderbas AS, der Ulsund-familien nå har 100 prosent av aksjene. Det hollandske Rederij Samenwerking BV ble kjøpt ut av Ulsund-familien i 2012.

Nybygget M/S «Trønderkari» ble overlevert til rederiet Trønderkari AS høsten 2002. «Trønderkari» målte 27,4 meter ved overleveringen, men ble forlenget til 33,95 m i 2008. Fartøyet kunne laste 350 tonn fisk etter forlengelsen. Fartøyet drev snurrevadfiske etter torsk og torskeartet fisk, notfiske etter NVG-sild og trålfiske etter vassild. Gjennom den såkalte strukturkvoteordningen, har rederiet kjøpt opp kvoter på sild og makrell ved flere anledninger fra og med 2004. På denne måten ble driftsgrunnlaget for fartøyet styrket i betydelig grad, til tross for at kvotene på torsk og torskeartet fisk ble solgt i mellomtiden.
I januar 2019 ble M/S «Trønderkari» erstattet av M/S «Brusøyskjær» (ex «Girl Stephanie»). Rederiet skiftet like etter navn til Brusøyskjær AS.  M/S «Brusøyskjær» ble kjøpt fra Irland. Fartøyet ble bygget i 2004 og er 45 meter langt og kan laste 500 tonn fisk. Ulsund-familien eier 100% av aksjene i Brusøyskjær AS.

Frem til januar 2003 hadde rederiet også driften av M/S «Trønderfisk», der familien satt med 45 prosent eierandel. Denne industritråleren målte 41,2 meter. Etter en totalvurdering ble det besluttet å selge båten og konsentrere all oppmerksomhet om «Trønderbas» og «Trønderkari».

Pek på båtene for mer informasjon