Åpenhetslov

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at rederiet skal kunne ta imot krav om innsyn i vår praksis.

Den 1.juli 2022 tredde Åpenhetsloven i kraft. Loven tar kort fortalt for seg menneskerettighetene, og det nye her er at selskapene må dokumentere hvordan man arbeider med å hindre brudd på menneskerettighetene både internt og hos sine leverandører.

Dette betyr i praksis at Ivan Ulsund Rederi AS har utnevnt utpekt person, Ola Nordahl, som mottaker av krav om innsyn.

Kontaktdetaljer: ola@navmar.no / mobil 97731850

Ved mottatt krav om innsyn vil han opprette et avvik, med frist på 21 dager, og informasjon om nøyaktig hva det bes om innsyn i. Rederiet vil på denne måten søke å besvare alle relevante krav om innsyn innen fristen på 3 uker.